Ky uc mien Tay ky 134 - Cho que [VTV Can Tho].flv - YouTube
5.6931598186493


ky uc mien Tay VN[Ký ức miền tây] Kỳ 119 - Cây khế sau nhà  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 119 - Cây khế sau nhà (http://vtvcantho.vn)

Ky uc mien Tay ky 134 - Noi la xong cua Ngoai [VTV Can Tho].flv

Ky uc mien Tay ky 134 - Noi la xong cua Ngoai [VTV Can Tho].flv

[Ký ức miền tây] - Kỳ 136 Rau má sau nhà (http://www.vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] - Kỳ 136 Rau má sau nhà (http://www.vtvcantho.vn)

Ky Uc Mien Tay - Hang rao dam but[vtv can tho].flv

Ky Uc Mien Tay - Hang rao dam but[vtv can tho].flv

[Ký ức miền tây] Kỳ 132 - Cây Nhàu vị thuốc quê  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 132 - Cây Nhàu vị thuốc quê (http://vtvcantho.vn)

Ky uc mien Tay ky 124- Que ngoai ngay he.flv

Ky uc mien Tay ky 124- Que ngoai ngay he.flv

[Ký ức miền Tây] Kỳ 150 - Ngọt ngào bánh quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 150 - Ngọt ngào bánh quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 142 - Đèn Quê  (http://www.vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 142 - Đèn Quê (http://www.vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] kỳ 144 - Chiếc xuồng năm quăng

[Ký ức miền Tây] kỳ 144 - Chiếc xuồng năm quăng

[Ký ức miền Tây] Hành tím

[Ký ức miền Tây] Hành tím

[Ký ức miền Tây] Kỳ 158 - Tết Quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 158 - Tết Quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 189 - Nhớ sơ ri quê mình (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 189 - Nhớ sơ ri quê mình (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 114 - Con đường quê  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 114 - Con đường quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] kỳ 146 - Vị ngọt tuổi thơ

[Ký ức miền Tây] kỳ 146 - Vị ngọt tuổi thơ

Ký ức miền Tây - Hến

Ký ức miền Tây - Hến

Ký ức miền Tây Kỳ 152 Hương vị bún nước lèo

Ký ức miền Tây Kỳ 152 Hương vị bún nước lèo

[Ký ức miền tây] Kỳ 141 - Chiếc lá gói trọn tình quê  (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền tây] Kỳ 141 - Chiếc lá gói trọn tình quê (http://vtvcantho.vn)

Ký ức miền Tây - Cá Bông Lau Vàm Nao

Ký ức miền Tây - Cá Bông Lau Vàm Nao

Ký ức miền Tây - Ốc đồng

Ký ức miền Tây - Ốc đồng

[Ký ức miền Tây] Kỳ 164 - Ngọt ngào tình quê (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 164 - Ngọt ngào tình quê (http://vtvcantho.vn)

Ký ức miền Tây Kỳ 169 Nhớ rau càng cua quê mình vtvcantho vn

Ký ức miền Tây Kỳ 169 Nhớ rau càng cua quê mình vtvcantho vn

[Ký ức miền Tây] Kỳ 165 - Dân dã rau tập tàng (http://vtvcantho.vn)

[Ký ức miền Tây] Kỳ 165 - Dân dã rau tập tàng (http://vtvcantho.vn)

Ký ức miền Tây - Mù U

Ký ức miền Tây - Mù U

Ký ức miền Tây - Cá nướng

Ký ức miền Tây - Cá nướng

Ký ức miền Tây kỳ 163 Đám cưới quê vtvcantho vn

Ký ức miền Tây kỳ 163 Đám cưới quê vtvcantho vn